Menighedsrådets medlemmer:
Jytte Kildegård Poulsen (formand)
Henrik Dahl
Hanne Friese-Christiansen
Kim Elmholdt Jørgensen
Birgitte Gyldenvang Jørgensen
Inge Skovgaard Madsen
Marianne Gyldenvang Nielsen
 

Stedfortræder:
Freddy Arne Nielsen

Kontaktoplysninger finder du under fanen Kontakt.