Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Formandens beretning 2022/2023

Formandens beretning 2022/2023
Udgivet tir d. 16. maj 2023, kl. 09:49
Nyheder

Nu er det sidste gang jeg nævner Corona, da den ikke længere er en modspiller. Coronavirus er nu sidestillet med alle andre sygdomme, og Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere, at man isolerer sig selv ved en positiv Coronatest. Dermed er alle retningslinjer for Corona nu droppet.

Den almindelige hverdag er tilbage med et pænt antal kirkegængere og mange deltagere til vores øvrige arrangementer.

Efter sommerferien satte vi gang i forskellige arrangementer og andre tiltag.

Den sidste søndag i august havde vi indbudt nye tilflyttere til sognet til hyggeligt samvær i Kirkehuset med orientering om, hvem vi er. Der blev sluttet af med fællesspisning. Vi har fået flere tilkendegivelser om, at det var et godt initiativ; dog havde vi ikke så mange deltagere til arrangementet. Vi prøver igen i år at invitere nye tilflyttere. Invitationerne udsendes med brev.

Vores konfirmander kom godt i gang i september måned. Der er godt 50 konfirmander. De mangler nu kun den sidste hele undervisningsdag, hvor der også er generalprøve, inden selve konfirmationsdagen, som de ser frem til.

Vores læseklub går over al forventning; der er fuldt hus.

Igen i år afholdt vi fastelavnsgudstjeneste og slog katten af tønden i samarbejde med Tuse Bjerg Spejderne og Dagli´ Brugsen Tuse – tak for det.

Præsterne har i fællesskab en sorggruppe for voksne. Sorggruppen kan være med til at mindske følelsen af ensomhed, og her kan man høre, hvordan andre har tacklet sorgen. Måske finder man her et fællesskab, man kan bygge videre på. Sorggruppen køres i forløb af seks gange i Kirkehuset.

Pia Heegaard Lorentzen har derudover en sorggruppe for børn mellem 6 og 18 år. Det foregår i Svinninge og er et tilbud under provstiet. Denne sorggruppe er i samarbejde med psykoterapeut Inger Jedig Andersen.

Vores kirke- og kulturmedarbejder Birgitte Riese-Nielsen har lige gennemført sit første hold med glade minikonfirmander. Afslutningen foregik ved vores Fadervor og foder-arrangement tirsdag den 28. marts, hvor minikonfirmanderne viste påskens fortælling. Det var rigtig vellykket.

Vores Fadervor og foder-arrangementer hen over efterår, vinter og forår har været en stor succes. Det har været rigtig dejligt at møde alle de glade børn sammen med deres forældre.

Både vores børnekor Tusmerne og voksenkoret har rigtig pæn tilslutning.

Vi har nogle rigtig dygtige børn i børnekoret, som efter denne sæson er for gamle til denne gruppe. Hvis der er tilslutning, vil vi efter sommerferien forsøge at lave et børnekor mere, for de lidt større børn.

Voksenkoret har også en stabil tilslutning. Koret er begyndt at vise deres kunnen ved forskellige gudstjenester.

Der har været aftenandagter nogle onsdagsaftener med deltagelse af voksenkoret. Her har der ikke været det store fremmøde. Voksenkoret har øveaften om onsdagen, så disse andagter bruger de også på at øve sig i at ”optræde”. Koret har også sunget ved øvrige gudstjenester til stor glæde for de øvrige kirkegængere.

Meditations- og stillegudstjenesterne er også i gang igen med lidt varierende deltagerantal.

Vores fire sangaftener, to om efteråret og to om foråret, er velbesøgte. Her synger vi af hjertens lyst i hyggeligt fællesskab med vores organist Sune Vejby Brogård ved klaveret og vores kirkesanger Theres Adorján Ankjær som forsanger.

I det forløbne år har vi haft flere foredrag, hvor der også har været stor tilslutning. Her kan bl.a. nævnes:

 • Foredrag med Mickey Gjerris – Håb i en håbløs tid – klimaforandringer, etik og håb
 • Foredrag med Niels Christian Hvidt – Hvad er meningen
 • Foredrag med Birgitte Hansen – Sangforedrag om højskolesangbogen
 • Foredrag med Søren Reiff om kreativitet

Vores koncerter har været meget velbesøgte. Her kan bl.a. nævnes:

 • 10 Stings – en koncert med en udsøgt blanding af gammelt og nyt
 • In Consort – en koncert med blokfløjter
 • Sensommerstemning med tre unge musikere
 • Koncertfortælling – Anne Franks dagbog med Nis Bank-Mikkelsen og Jens Schou
 • Koncert med Inger Petri med sange fra den danske og udenlandske sangskat
 • Adventskoncert med Duo Vasjan
 • Bachs Goldberg variationer med pianisten Jesper René
 • Nordiske Lysglimt med Linnéa Villén og Allan Sjølin

Med lidt statistik for kalenderåret 2022 vil jeg vise, at vores præster har rigtig travlt, og der er masser af opgaver udover den almindelige højmesse og andre gudstjenester:

Statistik for kalenderåret 2022:
Antal folkekirkemedlemmer: 2.979
Antal indbyggere: 3.735
Antal fødte: 41
Antal døde: 23
Antal døbte: 28
Antal konfirmerede: 52
Antal kirkelige vielser: 11
Antal kirkelige velsignelser: 4
Antal kirkelige begravelser blandt sognets døde: 21

I en uge her i foråret har vores præster haft fælles studieorlov, hvor forårets konfirmationer og undervisningen af konfirmandholdene 2023/2024 blev tilrettelagt. Ud over køreplan over konfirmanderne, laver de deres årshjul, som der arbejdes ud fra det kommende år.

Af lidt større praktiske ting, som menighedsrådet er i gang med, er:

 • Varmesystem i Tuse Kirke er endnu ikke lavet. Projektet ligger til godkendelse hos Stiftet. Vi forventer derefter at kunne sende det i udbud.
 • Arbejdet med taget på kapellet i Tuse er så småt sat i gang. Provstiets byggesagkyndige er i gang med sagen.
 • Taget på præstegården skal skiftes. Provstiet har afsat beløbet i den fælles anlægsramme for 2023. Jeg tror dog ikke, udskiftningen sker før til næste år.

Vi arbejder fortsat meget på at være synlige i det lokale fællesskab og være en aktiv det af lokalsamfundet, og vi vil fortsat efterleve vores visioner for denne valgperiode, som er:

 • Vi vil prøve at få flere i kirke.
 • Vi vil være aktive omkring aldersgruppen børn og unge.
 • Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet.

Vores særlige indsatsområder er:

 • Aktivt arbejde omkring brugen af Kirkehuset, så huset bliver til en naturlig del af lokalområdet.
 • Aktiviteter for børn og unge.
 • Specielle arrangementer for aldersgruppen 40 – 50 år.
 • Øget fokus på kirkernes musiske profil lokalområdet.

Når vi laver nye tiltag, er det med disse visioner og indsatsområder for øje.

Til sidst: EN STOR TAK til alle personalegrupper for den store indsats, I har ydet i det forgange år.

Der skal også lyde en tak for indsatsen til menighedsrådet.

ER DER NOGET, DU MANGLER, FOR AT BLIVE EN DEL AF FÆLLESSKAGET OMKRING VORES KIRKE, SÅ HENVEND DIG TIL EN AF PRÆSTERNE ELLER MENIGHEDSRÅDET.

Menighedsrådsformand
Jytte Poulsen