Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Formandens beretning 2021/2022

Formandens beretning 2021/2022
Udgivet tor d. 19. maj 2022, kl. 11:44
Nyheder

Siden sidste beretning har vi igen haft Corona som en modspiller, selvom det ikke har været i samme udstrækning som forrige år. Efter sommerferien blev restriktionerne lempet, og gradvist måtte vi blive flere og flere samlet. Som det sidste blev mundbindet fjernet helt. Heldigvis er den almindelige hverdag tilbage igen.

Vi har dog her i kirken været meget påpasselige med ikke at udsætte nogen for unødig smitte, hvorfor vi holdt meget igen med arrangementer og øvrige tiltag til efter sommerferien.

Vi besluttede også meget tidligt, at konfirmationerne under alle omstændigheder skulle rykkes til august/september måned, så vi var sikre på, at konfirmanderne kunne få den fest, som de havde set frem til.

Vores præster havde fælles studieorlov en uge i det tidlige forår, hvor konfirmationerne og undervisningen af nye konfirmander blev tilrettelagt. I år har vi fire klasser, dvs. fire hold konfirmander. Det er rigtig mange. Udover køreplan for konfirmandundervisningen, laver præsterne et årshjul, som der arbejdes ud fra det kommende år.

Mange dåbshandlinger og bryllupper blev aflyst på grund af pandemien. De fleste blev dog afviklet hen over sommeren og efteråret, så der var rigtig travlt i den periode. Personalet kørte i flere måneder på overarbejde og var godt brugte til sidst.

I forbindelse med fastelavnsgudstjenesten har vi et godt samarbejde med Tuse Bjerg Spejderne og Dagli´ Brugsen Tuse. Det siger vi mange tak for.

Præsterne har i fællesskab en sorggruppe for voksne, som køres i forløb af seks gange.

Pia Heegaard Lorentzen har derudover sorggruppe for børn mellem 6 og 18 år. Det foregår i Svinninge og er et tilbud under provstiet.

Meditations- og stillegudstjenesterne kom også på programmet igen.

Minikonfirmandundervisningen er ligeledes i gang igen efter Coronapausen, og i dette forår har vi netop haft et hold for 3.b.

Børnekoret Tusmerne er i fuldt sving med ca. 15 -16 deltagere. Stor tak til Therese for hendes store engagement for at holde kontakten med korets medlemmer, da koret lå i dvale, mens pandemien rasede.

I flere år har vi ønsket os et voksenkor, hvor alle, der elsker at synge, kunne deltage uden optagelsesprøve. Da vi sidste år fik ny organist, fik vi lagt timer ind i den nye stilling, så vi kunne få oprettet et voksenkor. Vi startede op efter vinterferien, og det er en succes; der er over 20 tilmeldte. Koret deltog i gudstjenesten 2. påskedag.

Sangaftenerne fik vi startet op i efteråret, og i skrivende stund har vi netop afholdt en god aften i marts og glæder os til den næste i maj måned. Næste omgang sangaftener kommer efter sommerferien.

For de mindste børn er der Fadervor og foder, som lige straks er i gang igen.

Vi har som noget nyt oprettet en læseklub, som Pia og Lene har i fællesskab. I denne sæson er der fuldt hus. Hvis du er interesseret i at komme med i læseklubben, starter der nyt hold op igen efter sommerferien, så hold øje med annonceringen.

Vores foredrag og koncerter er også populære og med et flot fremmøde.

Som noget nyt overvejer vi på en eller anden måde at sige velkommen til de nye tilflyttere i sognet med en eller anden form for arrangement efter sommerferien. Sognet er vokset betydeligt i 2021 og vil løbende gøre det fremover, hvis alle udbygningsplaner bliver iværksat.

Af lidt større praktiske ting, som vi er i gang med, er:

Vi har fået godkendt et nyt varmesystem i Tuse Kirke. Det har dog ligget stille under Corona-pandemien, da vi har skullet vente på, at Nationalmuseet kunne komme forbi på et besigtigelsesbesøg vedr. historisk inventar. Det er en fast procedure ved større arbejder inde i kirkerummet.

Både i Butterup og Tuse Kirker skal vi have udskiftet det sidste lys til LED-lys. Vi har indkøbt alle materialerne og venter kun på, at elektrikeren har tid i sin kalender.

I det kommende år skal taget skiftes på kapellet i Tuse, da det er utæt og spærrene er rådne.

Vi arbejder meget på igen at være synlige i det lokale fællesskab og være en aktiv det af lokalsamfundet og:

Vi vil fortsat efterleve vores visioner for denne valgperiode, som er:

  • Vi vil prøve at få flere i kirke
  • Vi vil arbejde i forhold til vores demografiske profil.
  • Vi vil i øvrigt arbejde målrettet med aktiviteter sat i forhold til den demografiske udvikling i sognet.

Når vi laver nye tiltag, er det med disse visioner for øje.

Til sidst: EN STOR TAK til alle personalegrupper for den store indsats, I har ydet, i det forgange år.

Der skal også lyde en tak for indsatsen til menighedsrådet.

 v/ formand for Butterup-Tuse Menighedsråd
Jytte Poulsen